شب شعر “در سايهِ سايه” با هوشنگ ابتهاج
köln
2020/04/26 ( 10:00 الی 15:00)

یک عصر ادبی با هوشنگ ابتهاج شب شعر “در سايهِ سايه” در کلن آلمان

نشست ادبی و شب شعر “در سايهِ سايه” با استاد و شاعر معاصر ایران هوشنگ ابتهاج معروف به سایه و دیدار ایشان با ایرانیان مقیم کلن آلمان ، نگاهیبه آثار استاد و مرور آثار ادبی ایشان و بحث و گفت و گو در مورد ادبیات کهن و نو ایران

زمان و مکان ایونت

29 فوریه 2020 از ساعت 18:00 الی 21:00 یه میزبانی سازمان غیرانتفاعی دیوان کلن در سالن Sartory واقع در :

{ Friesenstraße 44-48, 50670 Köln }

جهت اطلاعات بیشتر از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

تلفن : 0049/22163060006

ایمیل: info@diwan-verein.de

برگزارکننده

انجمن و سازمان غیرانتفاعی دیوان