کلاس های دفاع شخصی کودکان
وین
شنبه هر هفته ( 1۳:00 الی 1۴:00)
قیمت : 7 یورو

برگزارى کلاسهاى کاراته و دفاع شخصى براى کودکان در (مدرسه فارسى دانش )

با اُستاد امیر شهاب پور : کانزن ریو و شیتو ریو کاراته ، سال ۱۹۸۵ (ایران)
عضو کمیته تیم ملی ایران ۱۹۹۱-۱۹۹۴
قهرمان کشورى
مربی با سابقه ى کاراته در ایران و اتریش
فارسی / ترکی / آلمانی

زمان و مکان ایونت

۱ فوریه ۲۰۲۰ هر شنبه از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰ در مدرسه فارسى دانش وین واقع در :

{  Amerlingstrasse 6. 1060 wien }

جهت اطلاعات بیشتر از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

تلفن : ۰۰۴۳/۶۶۰۸۴۲۱۹۶۸

هزینه ورودی : هر جلسه ۷ یورو

برگزارکننده

مدرسه فارسى دانش