15 جولای 2020 , 11:05
ویدئو بلاگ
همه ما به طرز مشابهی به دنیا می آییم: برهنه،هراسان و ناآگاه. بعد از آن ورود بزرگ، تمام زندگی ما تا پایان، مجموع کل انتخاب هایی ست که می کنیم. انتخاب های ما می تواند بهترین دوست، یا بدترین دشمن مان باشد. می توانند ما را به اهدافمان برسانند یا…! به این فکر کنید: هر ..