کارگاه آموزشی نقاشی پشت شیشه
وین
2019/12/07 تا 2019/12/08 ( 14:00 الی 17:00)
قیمت : 50 یورو

معرفی ایونت

اولین کارگاه از مجموعه کارگاه های تئوری و عملی نقاشی پشت شیشه توسط بانو رقیه خلیل زاده احمدی

محوریت موضوعات ایونت

آموزش مبانی نقاشی پشت شیشه

آمورش های تکنیک های مختلف نقاشی پشت شیشه

کارگاه های عملی به صورت گروهی و…

زمان و مکان ایونت

۷ و ۸ دسامبر ۲۰۱۹ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ واقع در :

Linke Wienzeile 72 / 1060 Wien

تلفن : ۰۰۴۳۶۷۸۱۲۵۴۵۷۶

ظرفیت کارگاه محدود است و ثبت نام فقط تا روز ۳ دسامبر امکان پذیر میباشد.

جهت ثبت نام ، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید:

ایمیل: Kunstkultur@uia-ac.at

هزینه کارگاه ۵۰ یورو برای دو روز و ۶ ساعت آموزش ۵۰ یورو است.

برای دانشجویان تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.