• انجمن سالمندان آشیانه ۵۰+ انجمن و سندیکا
    1070 Wien, Stiftgasse 8
توضیحات مربوطه :

انجمن میانسالان وسالمندان ایرانی 50 + با هدف بهبود شرایط زندگی، مراقبت های بهداشتی ودرمانی، افزایش طول عمروامید به زندگی در سالمندان ایرانی در وین تشکیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نیاز به راهنمایی دارین؟
ارتباط با مشاور
فرهاد فرزانه